برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
خمیدگی مار درخت بلند قطار یا پیاده میدان روشن حداکثر گچ خروج از سازمان
۱ امیررضا درستی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱۲۸′ ۶
۲ امیرعلی عسگری ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱۳۷′ ۶
۳ علی شاه علی ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱۳۸′ ۶
۴ علیرضا کاویانی ۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱۵۱′ ۶
۵ امیرحسین وحیدی تبار ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱۷۷′ ۶
۶ علیرضا کشاورز ۱
۱
۱
۲
۱
۲
۱۹۳′ ۶
۷ پارسا پردلی بهروز ۱
۱
۲
۲
۱
۲
۱۹۸′ ۶
۸ فاطمه طامهری ۲
۱
۱
۱
۱
۲
۲۱۳′ ۶
۹ بهراد همتی ۱
۱
۱
۲
۳
۱
۲۳۵′ ۶
۱۰ امیرمحمد شاهرضایی ۱
۱
۲
۱
۲
۲
۲۳۸′ ۶
۱۱ رادین جریره ۱
۱
۱
۱
۵
۱
۲۶۴′ ۶
۱۲ امیررضا مزینانی ۱
۲
۳
۱
۲
۱
۲۸۱′ ۶
۱۳ کوشا موسوی ۲
۱
۱
۱
۴
۱
۳۰۰′ ۶
۱۴ محمدپارسا الهی‌منش ۱
۱
۱
۱
۱
۳
۳۴۷′ ۶
۱۵ سپهر رمضانی ۱
۱
۱
۱
۵
۲
۳۵۲′ ۶
۱۶ علیرضا صمیمی ۱
۱
۱
۳
۲
۷
۳۸۵′ ۶
۱۷ سهیل محمدخانی ۱
۱
۱
۱
۱
۳
۱۳۸′ ۵
۱۸ محمدمهدی خاوری ۲
۱
۱
۱
...
۱
۱۵۸′ ۵
۱۹ علی نظری ۱
۱
۱
۱
۵
۲
۱۷۶′ ۵
۲۰ مانی زارع ۱
۱
۱
۲
۷
۱
۱۷۸′ ۵
۲۱ KiaRez . ۱
۱
۱
۱
۳
۱۷
۱۸۷′ ۵
۲۲ پارسا علیزاده ۱
۱
۱
۱
۴
۷
۲۰۴′ ۵
۲۳ ilia khalaji ۲
۱
۱
۲
۹
۱
۲۰۷′ ۵
۲۴ پدرام صادقیان ۱
۱
۳
۱
۱
...
۲۱۸′ ۵
۲۵ پارسا گلستانی ۱
۱
۲
۱
۲۶
۲
۲۳۴′ ۵
۲۶ حمید حیدریان ۱
۱
۱
۱
۴
۱
۲۳۶′ ۵
۲۷ علیرضا رحیمی ۱
۱
۱
۳
۱۴
۲
۲۳۸′ ۵
۲۸ ستایش سلیمی ۱
۱
۱
۳
۸
۱
۲۵۳′ ۵
۲۹ پویان امینی ۱
۲
۱
۲
۴
۱
۲۶۵′ ۵
۳۰ شایان رضوی ۱
۲
۳
۱
۴
۱
۲۷۵′ ۵
۳۱ پارسا فرج پور ۱
۱
۳
۳
۱۰
۱
۲۸۱′ ۵
۳۲ مهراد شعبان زاده ۱
۱
۲
۳
...
۲
۲۸۴′ ۵
۳۳ ghost_of_sparta ۱
۱
۱
۳
۴
...
۳۰۵′ ۵
۳۴ علی شایان ۱
۱
۳
۳
۲
۴
۳۵۷′ ۵
۳۵ امیرحسین فرخنده فر ۲
۱
۱
۴
۱۱
۵
۳۶۱′ ۵
۳۶ محمدرضا عاشوری ۴
۱
۲
۳
...
۱
۳۶۵′ ۵
۳۷ آرش یوسف نژاد ۱
۲
۱
۵
۲
...
۳۶۷′ ۵
۳۸ کسری طوافی ۱
۱
۳
۳
۱
۱
۳۷۹′ ۵
۳۹ سروش صحرائی ۱
۱
۲
۲
۱
۱
۶۷′ ۴
۴۰ سید علی الهی ۱
۱
۱
۱
۱۲
...
۷۰′ ۴
۴۱ سید مهدی صادق شبیری ۱
۱
۱
۳
۱
...
۱۰۴′ ۴
۴۲ حامد غفاری ۱
۱
۱
۲
۴
...
۱۰۴′ ۴
۴۳ مهدی بذرافکن ۱
۱
۱
۱
۲
...
۱۱۳′ ۴
۴۴ محمد امام جمعه ۱
۱
۱
۱
۲
...
۱۱۳′ ۴
۴۵ پارسا فلاح پور ۱
۱
۱
۲
۲
...
۱۱۳′ ۴
۴۶ Armin Hamed Azimi ۱
۱
۱
۲
۷
...
۱۱۴′ ۴
۴۷ Millad Ansari ۱
۱
۲
۱
۱۱
...
۱۱۴′ ۴
۴۸ محمدعرفان سلیمی ۱
۱
۲
۱
۹
...
۱۲۰′ ۴
۴۹ Mohammad Mazrouei ۱
۱
۲
۱
۳
...
۱۲۰′ ۴
۵۰ آرمین صحرایی ۲
۱
۱
۲
...
...
۱۲۵′ ۴
۶۲۴ نفر