برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هوپ اعداد حلقوی فامیل، خشن اما مهربان جشن هدیه‌ها آبیاری نوین پروژه زبان رمز‌نگاری تقاطع مترجم متن کارخانه‌ی شکلات‌سازی
۲۰۰ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۵۱۶.۰′ ۳۶۰
۲۰۰ ۱۰۰
۶۰
۷۵
۱۰۰
...
۲۵
...
...
...
...
۵۶۰.۰′ ۳۶۰
۲۰۳ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۱۵۰
...
۷۱۵.۰′ ۳۵۰
۲۰۳
ROA
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۵۰
...
...
...
...
۷۶۸.۰′ ۳۵۰
۲۰۳
جهادی
۱۰۰
...
۵۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
...
...
...
...
۸۲۶.۰′ ۳۵۰
۲۰۶
lazyboys
۱۰۰
۸۰
۸۷
۵۰
۰
...
۱۲
۰
۰
۲۰
۶۱۰.۰′ ۳۴۹
۲۰۷
کیخسرو و کیکاووس
۱۰۰
۱۰۰
۱۲
۱۰۰
۶
...
...
...
...
۳۰
۵۹۳.۰′ ۳۴۸
۲۰۸ ۱۰۰
۶۰
۸۷
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۴۴۶.۰′ ۳۴۷
۲۰۸ ۱۰۰
۶۰
۷۵
...
...
۱۲
۱۰۰
...
...
...
۴۸۰.۰′ ۳۴۷
۲۱۰ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۵۰
...
...
۹۰
...
۶۰۷.۰′ ۳۴۰
۲۱۰
چراوشات رسمی
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۷۹۶.۰′ ۳۴۰
۲۱۲
Null
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰
...
...
...
...
...
...
۳۱۶.۰′ ۳۳۰
۲۱۲ ۱۰۰
۸۰
۵۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۷۲۴.۰′ ۳۳۰
۲۱۴
acc
۱۰۰
۶۰
۶۲
۱۰۰
۶
...
...
...
...
...
۵۸۶.۰′ ۳۲۸
۲۱۵ ۱۰۰
۶۰
۶۲
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۲۷۴.۰′ ۳۲۲
۲۱۵ ۱۰۰
۴۰
...
۷۰
...
۱۲
۱۰۰
...
...
...
۲۷۷.۰′ ۳۲۲
۲۱۷ ۸۰
۶۰
۳۷
۱۰۰
...
۰
۳۷
...
۰
...
۳۰۷.۰′ ۳۱۴
۲۱۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۷۷.۰′ ۳۰۰
۲۱۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
۰
۳۲۵.۰′ ۳۰۰
۲۱۸
AmAa
۸۰
۲۰
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۴۹۲.۰′ ۳۰۰
۲۱۸
Dumb&Dumber
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۵۵۱.۰′ ۳۰۰
۲۱۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۶۰۶.۰′ ۳۰۰
۲۱۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۶۹۱.۰′ ۳۰۰
۲۱۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۷۸۴.۰′ ۳۰۰
۲۱۸ ۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۷۸۸.۰′ ۳۰۰
۲۲۶ ۱۰۰
۲۰
۷۵
...
۶
۱۲
۱۲
۲۰
...
۵۰
۵۹۱.۰′ ۲۹۵
۲۲۶
نادرشاه
۱۰۰
۶۰
۷۵
۶۰
...
...
...
...
...
...
۵۹۲.۰′ ۲۹۵
۲۲۸ ۸۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
...
...
...
...
۶۶۲.۰′ ۲۹۲
۲۲۹
CPP_POOYESH
۱۰۰
۱۰۰
۳۷
...
۶
۱۲
...
۲۰
...
۱۰
۶۵۲.۰′ ۲۸۵
۲۳۰ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
...
...
۱۲
...
...
...
...
۲۳۰.۰′ ۲۷۲
۲۳۰
ترسا
۱۰۰
۴۰
۰
۰
...
۱۲
۱۰۰
...
...
۲۰
۷۵۲.۰′ ۲۷۲
۲۳۲
TEAM B
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۱۰
۵۰۰.۰′ ۲۷۰
۲۳۲
scu programmers
۸۰
۶۰
۱۰۰
۰
۰
۰
...
...
۳۰
...
۶۶۰.۰′ ۲۷۰
۲۳۴
Omega Decoders
۱۰۰
۱۰۰
۶۲
...
...
...
...
...
...
...
۷۶۸.۰′ ۲۶۲
۲۳۵ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
۰
...
۵۷۵.۰′ ۲۶۰
۲۳۵
یوتکتیک
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
...
۳۰
۳۰
۷۱۷.۰′ ۲۶۰
۲۳۵ ۱۰۰
۶۰
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۸۱۱.۰′ ۲۶۰
۲۳۸
Unknown
۱۰۰
۶۰
۷۵
...
...
...
...
...
...
۱۰
۵۸۲.۰′ ۲۴۵
۲۳۹ ۱۰۰
۶۰
۶۲
۱۰
...
۱۲
...
...
...
...
۲۳۶.۰′ ۲۴۴
۲۴۰ ۱۰۰
۴۰
۳۷
...
۰
۱۲
...
۳۰
...
۲۰
۶۴۴.۰′ ۲۳۹
۲۴۱
rg
۱۰۰
۰
۳۷
...
...
...
...
۳۰
۴۵
۲۰
۶۳۶.۰′ ۲۳۲
۲۴۲
=))
۱۰۰
۲۰
۱۰۰
۱۰
...
...
۰
...
...
...
۶۳۰.۰′ ۲۳۰
۲۴۳ ۱۰۰
۱۰۰
۲۵
...
...
...
...
...
...
...
۵۸۷.۰′ ۲۲۵
۲۴۴
Rg3
۱۰۰
...
۳۷
...
...
...
...
۳۰
۴۵
...
۶۹۸.۰′ ۲۱۲
۲۴۴ ۱۰۰
...
۱۲
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۷۴۳.۰′ ۲۱۲
۲۴۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۲
...
...
...
...
...
...
...
۷۴۷.۰′ ۲۱۲
۲۴۷ ۱۰۰
۸۰
...
...
...
۲۵
...
...
...
...
۵۵۶.۰′ ۲۰۵
۲۴۸ ۱۰۰
۴۰
۶۲
...
...
...
۰
...
...
...
۷۹۷.۰′ ۲۰۲
۲۴۹ ۸۰
۴۰
۷۵
...
۶
...
...
...
...
...
۴۹۱.۰′ ۲۰۱
۲۵۰
...
...
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
۱۶۴.۰′ ۲۰۰
۳۴۱ نفر