برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
هوپ اعداد حلقوی فامیل، خشن اما مهربان جشن هدیه‌ها آبیاری نوین پروژه زبان رمز‌نگاری تقاطع مترجم متن کارخانه‌ی شکلات‌سازی
۱۰۱
Exception Haters
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۰
۱۰۰
...
...
۵۰
۴۴۷.۰′ ۶۰۰
۱۰۲
Tee
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۸
۱۰۰
۲۵
...
...
...
۶۴۴.۰′ ۵۹۳
۱۰۳
the big top
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
۱۰۰
...
۹۰
...
۶۱۷.۰′ ۵۹۲
۱۰۴
رستم و چنگیز
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۰
۹۰
...
۵۱۳.۰′ ۵۹۰
۱۰۴
-ZeroDay<<
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۲
۶۲
۲۰
۰
۹۰
۶۱۰.۰′ ۵۹۰
۱۰۶ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۶۲
۱۰۰
...
...
۲۰
۶۴۱.۰′ ۵۸۸
۱۰۷ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۶۲
۷۵
۲۰
۰
۶۰
۵۰۰.۰′ ۵۸۳
۱۰۸
Dog Drank
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
...
...
۷۰
۱۲۶.۰′ ۵۸۲
۱۰۹ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
۶
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۵۷۶.۰′ ۵۸۱
۱۱۰
سیمی کالن
۱۰۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۳۲۴.۰′ ۵۸۰
۱۱۱ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۸۷
۱۰۰
۳۰
...
...
۷۰۵.۰′ ۵۷۷
۱۱۲ ۱۰۰
۶۰
۷۵
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۰
۲۰
۶۹۱.۰′ ۵۷۵
۱۱۳
RM
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۲
۱۰۰
...
...
۷۰
۵۷۴.۰′ ۵۶۸
۱۱۴
:|
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
...
۱۲
۱۰۰
...
۷۵
۶۰
۳۲۶.۰′ ۵۶۷
۱۱۵ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
۱۰۰
...
۰
...
۳۱۲.۰′ ۵۶۲
۱۱۵ ۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۱۰۰
...
۵۰
۶۲
...
...
۱۰۰
۳۴۰.۰′ ۵۶۲
۱۱۵
توت آبی
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۱۰۰
...
۵۰
۶۲
...
۰
۱۰۰
۳۵۱.۰′ ۵۶۲
۱۱۵ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
...
۹۰
...
۴۸۱.۰′ ۵۶۲
۱۱۵ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
۱۰۰
...
...
...
۵۷۳.۰′ ۵۶۲
۱۲۰ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
۶۰
۲۴۴.۰′ ۵۶۰
۱۲۰ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۵۸۴.۰′ ۵۶۰
۱۲۰
شهید چمران
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۶۷۴.۰′ ۵۶۰
۱۲۳
amir hossein
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
...
...
۹۰
...
۴۳۹.۰′ ۵۵۲
۱۲۴
Me3P
۱۰۰
۱۰۰
۵۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۱۱.۰′ ۵۵۰
۱۲۴ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۰
۱۰۰
...
۰
...
۵۰۶.۰′ ۵۵۰
۱۲۴
Had Difficulty Picking a Name
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۹۰
...
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۷۴۵.۰′ ۵۵۰
۱۲۷ ۱۰۰
۱۰۰
۸۷
۴۰
...
۱۲
۱۰۰
...
۶۰
۵۰
۵۲۷.۰′ ۵۴۹
۱۲۸
Rick & Morty
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۰۰
۳۷
...
...
...
۲۲۸.۰′ ۵۴۳
۱۲۹ ۱۰۰
۱۰۰
۷۵
۱۰۰
...
۱۰۰
۶۲
...
...
...
۳۷۴.۰′ ۵۳۷
۱۲۹ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۳۷
...
...
...
۴۰۲.۰′ ۵۳۷
۱۳۱ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
۷۰
۲۸۸.۰′ ۵۳۰
۱۳۲
phoenix
۱۰۰
۱۰۰
۷۵
...
۰
...
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۶۰۶.۰′ ۵۲۵
۱۳۳
Hello World
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۷۵
...
۷۵
...
۴۲۴.۰′ ۵۲۲
۱۳۴
only_for_fun
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
...
...
...
۵۹۴.۰′ ۵۱۲
۱۳۵ ۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
۵۰
۳۶۶.۰′ ۵۱۰
۱۳۵
آرکد
۱۰۰
۶۰
۷۵
۱۰۰
...
...
۲۵
...
۱۵۰
...
۴۸۰.۰′ ۵۱۰
۱۳۷
F G
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
...
۱۰۰
...
...
...
۶۴۵.۰′ ۵۰۶
۱۳۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
...
...
...
۳۱۲.۰′ ۵۰۰
۱۳۸ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۴۶۵.۰′ ۵۰۰
۱۳۸
ma2ta
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۴۶۸.۰′ ۵۰۰
۱۳۸
bitmen
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۶۶۲.۰′ ۵۰۰
۱۳۸
mianterm:)
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
۷۳۳.۰′ ۵۰۰
۱۴۳ ۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
...
...
۱۳۵
...
۳۸۰.۰′ ۴۹۷
۱۴۳ ۸۰
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
۳۷
...
...
...
۶۱۶.۰′ ۴۹۷
۱۴۵
!!!This is a Test
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۶
۱۲
۸۷
۲۰
۰
۱۰
۶۶۳.۰′ ۴۹۵
۱۴۶ ۸۰
۱۰۰
۸۷
۱۰۰
...
۱۲
۲۵
...
۹۰
...
۶۸۶.۰′ ۴۹۴
۱۴۷
Blood Brothers
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۱
۵۰
...
۱۰
...
...
۴۸۴.۰′ ۴۹۱
۱۴۸
syntax error
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
...
۳۰
۲۷۳.۰′ ۴۹۰
۱۴۸ ۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۹۰
...
...
۵۴۶.۰′ ۴۹۰
۱۵۰ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۸۷
...
...
...
۵۴۱.۰′ ۴۸۷
۳۴۱ نفر